Här är bilder på smycken gjorda på beställning från kunder.

Skriv eller ring om du har ett speciellt önskemål om ett unikt smycke

Med vänlig hälsning, Mette P